Praktikum iz kvaliteta podzemnih voda

Објеката

Тип
Практикум
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Jana Štrbački
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2022
Опис
Praktikum iz Kvaliteta podzemnih voda nastao je sa idejom da se prikaže i objasni ceo proces ispitivanja fizičkih osobina i hemijskog sastava jedne podzemne vode: od njenog uzorkovanja i pratećih terenskih merenja, preko laboratorijskih analiza, pa sve do obrade i interpretacije hidrohemijskih podataka. Kroz ukupno deset vežbi, studenti se osposobljavaju za samostalno uzorkovanje podzemnih voda i merenje fizičko‐hemijskih parametara in situ, upoznaju se sa odabranim laboratorijskim metodama, nakon čega pristupaju analizi dobijenih rezultata. Upravo je ovom poslednjem koraku posvećena posebna pažnja, s obzirom da se radi o veštini neophodnoj kako studentima hidrogeologije, tako i budućim inženjerima ove struke. Obrađene su sledeće tematske celine: proračun osnovnih parametara hemijskog sastava i određivanje hemijskih tipova podzemnih voda, grafičko prikazivanje podataka i metodologija utvrđivanja mogućeg porekla podzemnih voda. Nakon toga, definisani su kriterijumi za ocenu kvaliteta podzemnih voda za različite potrebe (vodosnabdevanje, flaširanje i navodnjavanje), kao i za ocenu potencijala podzemnih voda za inkrustaciju i koroziju. Sve nabrojane nastavne jedinice sadrže kraći teorijski uvod, primere rešenih zadataka i zadatke za samostalni rad studenata. Prikazane analitičke tehnike, formule za proračun različitih hidrohemijskih parametara, kriterijumi klasifikacija i pravilnici, usklađeni su sa aktuelnom domaćom i stranom literaturom iz ove oblasti.
број страница
130
isbn
978‐86‐7352‐378‐1
Subject
kvalitet podzemnih voda, praktikum
УДК број
556.31(075.8)(076)
COBISS број
60302857
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial-Share Alike 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Štampa - 30 cm
Скупови објеката
Јана Штрбачки
Radovi istraživača

Jana Štrbački. Praktikum iz kvaliteta podzemnih voda, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2022

This item was submitted on 12. април 2022. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.