Монографије

Поглавље у монографији

Рад у часопису

Теза

Рад у зборнику радова

Завршни рад

Техничко решење