Geološke karakteristike ležišta opekarske sirovine u ležištu “Batulovce” kod Vlasotinca

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Milanka Mađarević
Година одбране
2023
Ментор
Vladimir Simić
Чланови комисије
Vladimir Simić, Zoran Miladinović, Miloš Velojić
Резиме
Ležište „Batulovce“ se nalazi severno 3 km,zapadno od gradskog naselja Vlasotince. Opekarska sirovina iz ležišta „Batulovce“ ,na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja pripada glinovito-peskovitim alevritima (glina 23%, pesak 24% i alevrit 53%). Ležište je istraženo bušotinama sa kontinuiranim jezgrovanjem u više navrata 2006, 2013 i 2020. godine. Izbušena je 41 istratna bušotina. Ukupna dužina bušenja iznosi 826,6 metara. Laboratorijska ispitivanja, u cilju utvrdjivanja kvaliteta i mogućnosti primene opekarske sa ležišta „Batulovce“ radjena su tokom svih perioda istraživanja na uzorcima uzetim iz istražnih radova.
Кључне речи
Batulovce, opekarska sirovina, geološka gradja, istražni radovi, kvalitet sirovine
Број страна
57
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Milanka Mađarević. Geološke karakteristike ležišta opekarske sirovine u ležištu “Batulovce” kod Vlasotinca, 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.