Skip to main content
Пријава

Collected Item: “Geološke karakteristike ležišta opekarske sirovine u ležištu “Batulovce” kod Vlasotinca”

Врста публикације

Дипломски рад

Језик

српски

Наслов (Наслов - поднаслов)

Geološke karakteristike ležišta opekarske sirovine u ležištu “Batulovce” kod Vlasotinca

Аутор

Milanka Mađarević

Година издавања

2023

Ментор (Милан Марковић, Никола Николић)

Vladimir Simić

Члан комисије (Милан Марковић, Никола Николић)

Vladimir Simić, Zoran Miladinović, Miloš Velojić

Сажетак

Ležište „Batulovce“ se nalazi severno 3 km,zapadno od gradskog naselja Vlasotince. Opekarska sirovina iz ležišta „Batulovce“ ,na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja pripada glinovito-peskovitim alevritima (glina 23%, pesak 24% i alevrit 53%). Ležište je istraženo bušotinama sa kontinuiranim jezgrovanjem u više navrata 2006, 2013 i 2020. godine. Izbušena je 41 istratna bušotina. Ukupna dužina bušenja iznosi 826,6 metara. Laboratorijska ispitivanja, u cilju utvrdjivanja kvaliteta i mogućnosti primene opekarske sa ležišta „Batulovce“ radjena su tokom svih perioda istraživanja na uzorcima uzetim iz istražnih radova.

Кључне речи на српском (одвојене знаком ", ")

Batulovce, opekarska sirovina, geološka gradja, istražni radovi, kvalitet sirovine

Број страна

57

Ниво приступа

Затворени приступ

Лиценца

0. All rights reserved

Формат дигиталне датотеке

.pdf
Click here to view the corresponding item.