Избор технологије откопавања на примеру рудника ,,Штаваљ’’

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Иван Вукашиновић
Година одбране
2022
Ментор
sr Бранко Глушчевић
Чланови комисије
sr Бранко Глушчевић, Зоран Глигорић, Чедомир Бељић
Резиме
sr Тема овог завршног рада је избор технологије откопавања и приказ модификоване стубно-коморне методе откопавања на примеру рудника „Штаваљ“. У првом делу рада дати су основни подаци о руднику. У другом делу рада дат је приказ методе откопавања. У трећем делу су приказана остала техничка решења. На самом крају су дати капацитети, продуктивност, као и безбедност и здравље на раду и заштита животне средине.Технологија откопавања је подељена по фазама. Постоје четири фазе. У првој фази се израђује откоп, у другој се угаљ откопава из бочних крила и изнад откопа. У трећој фази се откопава угаљ изнад раскршћа двеју просторија, а у четвртој фази се откоп зарушава.
Кључне речи
sr Модификација методе, Централно поље, рударство, припрема, откопавање, рудник „Штаваљ“
Број страна
60
Ниво приступа
Отворени приступ
Лиценца
3. Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)
Формат
.pdf

Иван Вукашиновић. Избор технологије откопавања на примеру рудника ,,Штаваљ’’, 2022

This item was submitted on 30. септембар 2022. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.