Geotehnički uslovi izgradnje metro stanice „Savski trg“ – beogradski metro linija 1

Објеката

Тип
Рад у зборнику
Верзија рада
објављена
Језик
српски
Креатор
Dragoslav Rakić, Nemanja Stanić, Josip Išek, Slavoljub Stojković
Извор
Geotehnički aspekti građevinarstva i zemljotresno inženjerstvo – Vrnjačka Banja, 01-03. novembar 2023.
Уредник
Radomir Folić
Издавач
Beograd : Savez građevinskih inženjere Srbije
Датум издавања
2023
Сажетак
Ukrštanje linija 1 i 2 beogradskog metroa, planirano je na lokaciji “Savski trg” gde će se izgraditi zajednička metro stanica. Zbog složene konstrukcije objekta i različite dubine dijafragmi, koja na delu metro linije 2 iznosi preko 40 m, planirana je fazna izgradnja. U vezi sa tim u radu je prikazan način definisanja geotehničkog modela, kao i geotehnički proračuni u kojima su analizirani: fazni načini iskopa, filtraciona analiza, uticaj pornih i efektivnih napona na stabilnost dijafragme, horizontalna i vertikalna pomeranja kao i interakcija dijafragme i armiranobetonskih ploča.
The intersection of of lines 1 and 2 of the Belgrade metro is planned at the location of “Savski trg”, the location where a joint metro station will be built. Due to the complex structure construction and the different depths of diaphragms, the diaphragm on the part of the metro line 2 is more than 40 m deep, phased construction is planned. In this regard, the paper presents the manner of defining a geotechnical model as well as geotechnical calculations in which phased methods of excavation, filtration analysis, the influence of pore and effective stresses on the stability of the diaphragm, horizontal and vertical displacements, as well as interaction between diaphragms and reinforced concrete slab are analyzed.
почетак странице
380
крај странице
391
број страница
12
isbn
978-86-88897-17-4
Subject
beogradski metro, metro stanica, geotehnički model, stabilnost dijafragme, horizontalna pomeranja, vertikalna pomeranja
Belgrade metro, metro station, geotechnical model, diaphragm stability, horizontal displacements, vertical displacements
COBISS број
128354569
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М33
Права
Отворени приступ
Лиценца
All rights reserved
Формат
.pdf
Скупови објеката
Драгослав Ракић
Radovi istraživača

Dragoslav Rakić, Nemanja Stanić, Josip Išek, Slavoljub Stojković. "Geotehnički uslovi izgradnje metro stanice „Savski trg“ – beogradski metro linija 1" in Geotehnički aspekti građevinarstva i zemljotresno inženjerstvo – Vrnjačka Banja, 01-03. novembar 2023., Beograd : Savez građevinskih inženjere Srbije (2023)

This item was submitted on 26. новембар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.