Synthesis, characterization and photocatalytic examination of Co0.9Ho0.1MoO4 nanopowders

Објеката

Тип
Саопштење са скупа штампано у изводу
Верзија рада
рецензирана
Језик
енглески
Креатор
Milena Rosić, Maja Milošević, Maria Čebela, Vladimir Dodevski, Vesna Lojpur, Radomir Ljupković, Aleksandra Zarubica
Извор
Programme and the book of abstracts 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials 7CSCS-2023, June 14-16, 2023 Belgrade, Serbia
Издавач
Beograd : Institut za multidisciplinarna istraživanja
Датум издавања
2023
почетак странице
81
isbn
978-86-80109-24-4
COBISS број
117544969
Шира категорија рада
М30
Ужа категорија рада
М34
Права
Отворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution-NonComercial 4.0 International
Формат
.pdf
Скупови објеката
Маја Милошевић
Radovi istraživača

Milena Rosić, Maja Milošević, Maria Čebela, Vladimir Dodevski, Vesna Lojpur, Radomir Ljupković, Aleksandra Zarubica. "Synthesis, characterization and photocatalytic examination of Co0.9Ho0.1MoO4 nanopowders" in Programme and the book of abstracts 7th Conference of The Serbian Society for Ceramic Materials 7CSCS-2023, June 14-16, 2023 Belgrade, Serbia , Beograd : Institut za multidisciplinarna istraživanja (2023)

This item was submitted on 17. октобар 2023. by [anonymous user] using the form “Рад у зборнику радова” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.