Menadžment podzemnih vodnih resursa

Објеката

Тип
Уџбеник
Верзија рада
објављена верзија
Језик
српски
Креатор
Zoran Stevanović
Издавач
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Датум издавања
2011
Опис
Udžbenik se sastoji iz dva osnovna dela. U prvom, razmatraju se opšte teorijske osnove menadžmenta i posebno oblast ljudskih resursa, dok se u drugom, specijalističkom delu na bazi tеоrijskih znanja, legislative i principa iz prakse razmatraju načini i uslovi za racionalno korišćenje i
upravljanje vodnim resursima i podzemnim vodama u skladu sa principima odrţivog razvoja. Prvi, opšti deo udžbenika pisan je prema odabranoj referentnoj literaturi za ovu oblast, i velikim delom je baziran na osnovnim udžbenicima za menadžment koji se koriste na vodećim univerzitetima u svetu, posebno u „zapadnim školama“ gde je ova oblast najrazvijenija i ima najdužu tradiciju. Naravno, materija je pojednostavljena i prilagodjavana činjenici da se naši studenti sa njom prvi put sreću u svom školovanju. Ipak, ovaj deo nije manje važan od drugog, specijalističkog. Bez poznavanja osnovnih postulata menadžmenta ljudskih resursa ili upravljanja projektima, ne mogu se lako uspostaviti ni principi korišćenja resursa na opštu dobrobit, niti razmatrati pitanja harmonizovanja odnosa čoveka i prirode. Autor je imao u svojoj dugogodišnjoj praksi i lično iskustvo da se u međunarodnim organizacijama ili kompanijama na čelo velikih projekata koji se bave čisto tehničkim pitanjima, često postavljaju školovani menadžeri, a ne stručnjaci za predmetnu oblast. Lični je stav da to nije uvek opravdano, ali je i razlog više da se u današnjem vremenu tehnički kapaciteti upoznaju i više pozabave menadžmentom i onim delovima projekta koji nisu usko specijalistički, već zahtevaju i razmatranje ekonomskih, socioloških, psiholoških i drugih relacija, kao i načina odlučivanja i organizacije (upravljanje projektom). Uzmimo samo za primer sadržaj studija za ocenu uticaja na životnu sredinu u oblasti voda. Čitav niz čisto tehničkih, ali ništa manje društveno-ekonomskih pitanja, treba da bude razmotren pre nego se donose odluka o realizaciji određenog projekta. Sastavni deo menadžmenta takvog projekta biće i praćenje efekata primenjenog rešenja (monitoring), uključujući i moguće korektivne mere koje treba preduzeti nakon realizacije. „Novo“ vreme traži dakle relevantne i kvalifikovane stručnjake, odnosno podnosioce argumentovanih predloga na bazi kojih će se donositi i najbolje odluke ili organizovati rad u profesionalnim institucijama.
број страница
340
isbn
978-86-7352-259-3
Subject
vodni resursi, menadžment
УДК број
556.3:005(075.8)
COBISS број
187172108
Шира категорија рада
Без категорије
Ужа категорија рада
Без категорије
Права
Затворени приступ
Лиценца
Creative Commons – Attribution 4.0 International
Формат
.pdf
Издање факултета
da
Облик публикације
Štampa - 24 cm
Скупови објеката
Зоран Стевановић
Radovi istraživača

Zoran Stevanović. Menadžment podzemnih vodnih resursa, Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2011

This item was submitted on 20. јануар 2022. by [anonymous user] using the form “Монографије” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.