Стабилизација косине приступног пута у југоисточном делу површинског копа „Ћерамиде“

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Никола Анђелић
Година одбране
2024
Ментор
sr Владимир Чебашек
Чланови комисије
sr Владимир Чебашек, Дејан Стевановић, Вељко Рупар
Резиме
sr Експлоатација дацита као техничког камена се на површинском копу "Ћерамиде" врши дисконтуалном технологијом уз примену бушачко-минерских радова и високо капацитативне и габаритне опреме. Примане наведене технологије захтева стабилне и безбедне транспортне путеве како би се планирана производња и реализовала. Услед клизишта које је настало у зони главног извозног пута на површинском копу дацита "Ћерамиде" неопходно је обезбедити одговарајуће техничко решење којим би се косина пута довела у стабилно стање. У том смислу предложено је техничко решење са насипањем косине пута на коме је присутно клизиште. Насип би се формирао од јаловинског материјала који се добија у току експлоатације на површинском копу. Такође је предвиђено формирање потпорног зида од габиона или префабрикованих бетонских елемената. Тежиште анализе приказане у овом завршном раду је дато на доказивању да се предложеним техничким решењима могу обезбедити стабилне косине пута са фактором сигурности који је изнад минимално дозвољених. Фактор сигурности стабилизованих косина је прорачунат применом програмског пакета Слиде. Такође, дат је и прорачун стабилности самих потпорних зидова за реалне услове оптерећења у којима се они изграђују.
Кључне речи
sr дацит, површинска експлоатација, стабилност косина, Бисхоп
Број страна
98
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Никола Анђелић. Стабилизација косине приступног пута у југоисточном делу површинског копа „Ћерамиде“, 2024

This item was submitted on 13. јун 2024. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.