Отпад из процеса сагоревања угља као сировина за добијање елемената ретких земаља

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Бојан Земљак
Година одбране
sr 2024
Ментор
sr Ивица Ристовић
Чланови комисије
sr Ивица Ристовић, Александар Цвјетић, Владимир Милисављевић
Резиме
sr Због великог броја индустрија у којима се користе ови ресурси, глобална економија се у великој мери ослања на елементе ретких земаља. Елементи ретких земаља су есенцијална сировина — материјал за развој савремених технологија, али у односу на њихову огромну потражњу, њихово вађење је ограничено и повезано је са значајним утицајима на животну средину. Због њихове ограничене доступности, проблема који се јављају при процесима експлоатације, све више и више земаља почиње да тражи повољније могућности вађења елемената [REE] из секундарних лежишта. Летећи пепео од угља из процеса сагоревање је индустријски отпад са високим потенцијалом опоравка ових важних елемената.
Стварна доступност ових ретких земаља се односи на њихову минералогију, пошто поседовање богатих рудних тела значи да се ови елементи могу лако—више копати и прерађивати него што су равномерно распоређени унутар земљине коре. Ископавање елемeната ректих земаља може бити отворено, подземно или излужено на лицу места.
Истраживање које је спроведено применом историјске методе, методе анализе садржаја постојеће научне грађе, компарације и синтезе, имало је намеру да пружи преглед елемената ретких земаља — сазнања о њиховој улози као извора материјала који су кључни за савремени начин живота у нашем модерном друштву. Представљене су земље носиоци елемената ретких земаља, њихови капацитети и представници елемената ретких земаља изражени у глобалним залихама и примена научних метода прераде и добијања елемената ретких земаља, као што је илустровано у раду. Резултати показују да садашње резерве елемената ретких земаља упркос четири деценије непрекидног раста, годишња производња не задовољава потребе за њима.
Кључне речи
sr Елементи ретких земаља, резерве, употреба, представници и методе опоравка елемената ретких земаља
Број страна
sr 98
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Бојан Земљак. Отпад из процеса сагоревања угља као сировина за добијање елемената ретких земаља, 2024

This item was submitted on 23. април 2024. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.