Analiza primenjenih metoda za transport parafinske nafte

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Dunja Milojević
Година одбране
2024
Ментор
sr Dušan Danilović
Чланови комисије
sr Dušan Danilović, Miroslav Crnogorac, Aleksandar Madžarević
Резиме
sr Sadržaj parafina u nafti ima dominantan uticaj na svojstva parafinskih nafti. Taloženje parafina, odnosno taloženje čvrstih čestica parafinskog voska, predstavlja ozbiljan globalni problem tokom proizvodnje i transporta sirove nafte. Samo taloženje voska zavisi od termodinamičkih faktora, poput temperature, pritiska i sastava nafte.
Transport nafte cevovodima je uobičajeni proces transporta u naftnoj industriji. Kada prilikom cevovodnog transporta parafinske sirove nafte, dođe do prekida protoka i hlađenja nafte ispod temperature stinjavanja, parafini će kristalisati, pri čemu će doći do, geliranja celokupne transportovane mase nafte, i problema sa radom pumpe, pogotovo u zimskom periodu. Iz tih razloga potrebno je projektovati takve uslove rada naftovoda, da je temperatura nafte iznad temperature stinjavanja. Postoji više tehničkih rešenja za transport sirove nafte, a jedno od uobičajenih rešenja je transport zagrejane sirove nafte.
Zagrevanjem nafte poboljšavaju se protočna svojstva, smanjuje se viskoznost, kao i gubici pritiska na trenje, pri transportu cevima. Fizičke osobine sirove nafte se modifikuju zagrevanjem kako bi se sprečio nastanak voska unutar naftovoda. U ovom diplomskom radu su takođe predstavljene i druge efikasne metode rešavanja problema taloženja parafina, pomoću aditiva, hemijskih inhibitora i drugih modifikatora reoloških osobina nafte.
Кључне речи
sr nafta, parafinski vosak, taloženje, transport, naftovod
Број страна
42
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Dunja Milojević. Analiza primenjenih metoda za transport parafinske nafte, 2024

This item was submitted on 12. март 2024. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.