P-T analiza RMU Bitola – krupne klase

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Nemanja Dobrosavljević
Година одбране
2024
Ментор
sr Predrag Lazić
Чланови комисије
sr Predrag Lazić, Milena Kostović, Igor Miljanović
Резиме
sr Cilj ovog diplomskog rada je bio ispitivanje mogućnosti i tehnologije čišćenjauglja, kao i predstaviti rezultate pliva – tone analize koja ima za cilj ocenu mogućnosti čišćenja uglja - krupnih klasa posmatranog uzorka.
Da bi se ispitivanje i analiza mogućnosti čišćenja rovnog uglja u REK Bitola uspešno priveli kraju, moralo se uraditi uzorkovanje reprezentativnog uzorka iz koga se potom izdvaja prvi deo koji služi za određivanje sadržaja vlage. Pored tog dela iz uzorka se izdvaja i drugi njegov deo koji će nam poslužiti za analizu rovnog uglja a potom i treći deo uzorka koji će nam poslužiti za određivanje granulometrijskog sastava. Na kraju se iz uzorkovanog rovnog uglja izdvaja deo uzorka i za PT analizu.
Nakon uzorkovanja rovnog uglja i njegovog deljenja na segmente za dalje analize, izvršena je analiza njegovog granulometrijskog sastavka gde se u postupku koriste standardna i ne standardna sita sa prečnikom otvora: 60; 31,5; 16; 5; 0,5; 0,25; 0,125 i 0,09 mm.. Nakon merenja klasa krupnoće rezultati su prikazani tabelarno i grafički.
U specijalnom delu diplomskog rada prikazani su rezultati pliva – tone analize klase krupnoće -60 + 5 mm.
Ispitivanje je obavljeno tehnologijom raslojavanja rovnog uglja na gustinama teške tečnosti 1,6 t/m3 i 1,7 t/m3. Obrada rezultata P-T analize vršena je na “suv” uzorak ugalja (osušen na 105C) a zatim i na “vlažan” uzorak uglja (ukupne vlage 40,14%).
Nakon obrade rezultata, urađeni su prognozni bilansi za analizirane gustine raslojavanja 1,6 t/m3i 1,7 t/m3. Prvo je predstavljen prognozni bilans za suvi ugalj, a potom i prognozni bilans za vlažan ugalj.
Кључне речи
sr ugalj, lignit, Bitola, PT analiza, pliva-tone analiza, čišćenje uglja, suvi ugalj, vlažan ugalj, pepeo, donja toplotna moć, čist ugalj, jalovina, bilans
Број страна
52
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Nemanja Dobrosavljević. P-T analiza RMU Bitola – krupne klase, 2024

This item was submitted on 12. март 2024. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.