Tехничко решење заштите површинског копа Дрмно од површинских вода у 2025. години

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Иван Јованчевић
Година одбране
2024
Ментор
sr Томислав Шубарановић
Чланови комисије
sr Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Миланка Неговановић
Резиме
sr Објекти одводњавања површинског копа морају поуздано обављати своју функцију, а да су при томе економични. Једна од функцијуа им је и да спрече доток површинских вода у радну контуру површинског копа, као и да воде које доспеју у радну контуру, прихвате и спроведу до водосабирника, а затим је одатле одстране ван радне контуре површинског копа.
Овим завршним радом је сагледано постојеће стање система одводњавања површинских вода на површинском копу лигнита Дрмно у 2024. години, и дато по мом мишљењу једно сигурно и економично решење заштите површинског копа Дрмно од површинских вода у току 2025. године.
Кључне речи
sr Одводњавање, површински коп, лигнит, Дрмно
Број страна
44
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Иван Јованчевић. Tехничко решење заштите површинског копа Дрмно од површинских вода у 2025. години, 2024

This item was submitted on 12. март 2024. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.