Tehnologija izrade i opremanje magacina eksploziva za potrebe ležišta bakra

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Aleksandar Milojević
Година одбране
2024
Ментор
sr Branko Gluščević
Чланови комисије
sr Branko Gluščević, Rade Tokalić, Čedomir Beljić
Резиме
sr Nakon radova otvaranja i početka eksploatacije, rudno telo bakra velikih rezervi zahteva i veliku količinu eksploziva da bi se ostvario zacrtan kapacitet. Samim tim, neophodno je izraditi funkcionalan magacin eksploziva koji će biti pristupačan svim horizontima i koji će moći da ispuni celokupni kapacitet svih horizonata.
Obzirom da će se u magacinu skladištiti eksploziv, on mora ispunjavati specijalne uslove kako bi skladištenje bilo bezbedno. Neophodno je isprojektovati magacin tako da ispuni sve zahteve po pitanju količine i načina skladištenja eksploziva, kao i po pitanju bezbednosti.
Кључне речи
sr podzemna eksploatacija, ležište bakra, magacin, eksploziv
Број страна
70
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Aleksandar Milojević. Tehnologija izrade i opremanje magacina eksploziva za potrebe ležišta bakra, 2024

This item was submitted on 12. март 2024. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.