Praćenje koncentracija čestica PM2.5 i PM10 u Beogradu-Sezonske varijacije, izvori zagađenja i implikacije po zdravlje

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Petar Medić
Година одбране
2023
Ментор
Aleksandar Cvjetić
Чланови комисије
Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević, Ivica Ristović
Резиме
Ovaj master rad istražuje koncentraciju čestica PM2.5 (čestica sa prečnikom manjim od 2,5 mikrometra) i PM10 (čestica sa prečnikom manjim od 10 mikrometara) u Beogradu, analizira sezonske varijacije ovih čestica, identifikuje glavne izvore zagađenja vazduha u gradu i procenjuje implikacije po zdravlje stanovništva.
Korišćeni su podaci o koncentraciji PM2.5 i PM10 čestica prikupljeni tokom višegodišnjeg istraživanja vazdušnog kvaliteta u Beogradu. Analiza sezonskih varijacija otkriva značajne fluktuacije u koncentraciji čestica tokom različitih godišnjih doba, sa posebnim naglaskom na zimski period kada su koncentracije PM2.5 čestica često najviše.
Identifikacija izvora zagađenja vazduha obuhvata upotrebu metoda hemijske analize i modeliranja kako bi se razdvojili prirodni i antropogeni izvori zagađenja. Rezultati istraživanja ukazuju na prisustvo različitih izvora, uključujući saobraćaj, industriju i domaćinstva, kao glavne doprinose koncentracijama PM2.5 i PM10 čestica.
Nadalje, rad istražuje implikacije po zdravlje stanovništva koje proizilaze iz izloženosti visokim koncentracijama PM2.5 i PM10 čestica. Korišćene su epidemiološke studije i procene rizika kako bi se razumela veza između izloženosti česticama i različitim zdravstvenim efektima, uključujući respiratorne bolesti, kardiovaskularne probleme i smanjenje očekivanog životnog veka.
Na osnovu rezultata istraživanja, rad sugeriše potrebu za efikasnim merama za smanjenje zagađenja vazduha u Beogradu kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Takođe, ističe važnost kontinuiranog praćenja i analize kvaliteta vazduha kako bi se bolje razumeli faktori koji doprinose koncentraciji čestica PM2.5 i PM10 i kako bi se razvile ciljane strategije za smanjenje ovog oblika zagađenja vazduha u urbanim sredinama.
Кључне речи
Vazduh, Čestice, PM2.5 , PM10, Izvori, Zdravlje
Број страна
61
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Petar Medić. Praćenje koncentracija čestica PM2.5 i PM10 u Beogradu-Sezonske varijacije, izvori zagađenja i implikacije po zdravlje, 2023

This item was submitted on 29. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.