Оптимизација површинских копова угља применом програмског пакета Minex

Објеката

Тип
Мастер рад
Језик
српски
Креатор
Душан Марић
Датум издавања
2023
Ментор
Дејан Стевановић
Члан комисије
Дејан Стевановић, Мирјана Банковић, Владимир Чебашек
Сажетак
Оптимизација површинских копова је једна од најважнијих фаза у пројектовању рудника. Резултат оптимизације је граница завршне контуре, односно експлоатационе границе копа. Одабир експлоатационе границе, даље утиче на читав низ фактора као што су експлоатационе резерве, развој рударских радова, итд. У пракси се проблем оптимизације обично своди на правилан одабир улазних параметара. Мале промене параметара могу значајно утицати на резултате, односно на оптималну контуру копа. То све чини процес оптимизације веома деликатним. При одређивању граница и конструкције копа тако и код прорачуна резервикоришћен је Minex програмски пакет. Кроз овај рад приказане су могућности овог софтверског пакета за решавање проблема оптимизације површинских копова. Анализа је извршена на примеру лежишта угља Потрлица – Калушићи, које се налази у пљеваљском угљоносном басену у пракси се проблем оптимизације обично своди на правилан одабир улазних параметара. Мале промене параметара могу значајно утицати на резултате, односно на оптималну контуру копа. То све чини процес оптимизације веома деликатним. При одређивању граница и конструкције копа тако и код прорачуна резерви коришћен је Minex програмски пакет. Кроз овај рад приказане су могућности овог софтверског пакета за решавање проблема оптимизације површинских копова. Анализа је извршена на примеру лежишта угља Потрлица – Калушићи, које се налази у Пљеваљском -угљоносном басену.
Subject
оптимизација контуре, завршна контура, Minex, блок модел, лежиште угља, трошкови
број страница
92
Права
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Душан Марић. Оптимизација површинских копова угља применом програмског пакета Minex, 2023

This item was submitted on 28. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.