Утицај загађења ваздуха на здравље људи и мере превенције у граду Сремска Митровица

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Предраг Миловановић
Година одбране
2023
Ментор
Александар Цвиjетић
Чланови комисије
Александар Цвиjетић, Владимир Милисављевић, Ивица Ристовић
Резиме
Саставни део природе представља човек. Свакодневно својим активностима негативно утиче на животну средину. Негативне последице деловања човека на природу огледају се у променама у сва три медијума: води, ваздуху и земљишту. Ове промене представљају загађење. Развој човечанства утицао је на повећање продуктивности и појаве нових врста производа и услуга. Експанзија технолошког развоја истовремено доводи до загађења животне средине различитим супстанцама, као и до прекомерног трошења природних ресурса. Загађивање ваздуха је један од нарастајућих еколошких проблема који из деценије у деценију расте и угрожава природну средину и жива бића. Предмет истраживања везан за овај рад је састав и загађење атмосфере, извори загађења и утицај ваздуха на здравље становништва града Сремска Митровица за период од 2015. до 2022. године.
Кључне речи
ваздух, загађење, утицај на здравље људи
Број страна
62
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Предраг Миловановић. Утицај загађења ваздуха на здравље људи и мере превенције у граду Сремска Митровица, 2023

This item was submitted on 28. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.