Идејно решење заштите површинског копа Дрмно од вода у периоду од 2025. до 2030. године.

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Дејан Стевановић
Година одбране
2023
Ментор
Томислав Шубарановић
Чланови комисије
Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Иван Јанковић
Резиме
Производња на површинском копу Дрмно треба да обезбеди потребне количине угља за остварење електро-енергетског биланса Републике Србије. Како би се то остварило, потребно је квалитетно заштити површински коп од прилива површинских и подземних вода.
Предмет овог завршног рада је идејно решење заштите површинског копа Дрмно од подземних и површинских вода у периоду од 2025. до 2030. године.
Кључне речи
Површински коп, Дрмно, угаљ, одводњавање
Број страна
59
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Дејан Стевановић. Идејно решење заштите површинског копа Дрмно од вода у периоду од 2025. до 2030. године., 2023

This item was submitted on 28. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.