Анализа режима квантитативних параметара прве издани формиране у алувиону Велике Мораве (потез Багдан-Ушће)

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Јована Младеновић
Година одбране
2023
Ментор
Весна Ристић Вакањац
Чланови комисије
Весна Ристић Вакањац, Душан Поломчић, Драгољуб Бајић
Резиме
Велика Морава настаје спајањем Јужне и Западне Мораве код Сталаћа и њена дужина тока од формирања до ушћа у Дунав износи 245 km. Укупна површина слива ове реке заједно са њеним саставницама износи од 37.444 km2 што је територијално око 42% Републике Србије, чинећи ову реку њеним главним дреном. На профилу ушћа у Дунав код Смедерева просечни протицај Мораве износи од око 300 m3/s. Протиче централним делом Србије, најплоднијим земљиштем као и најгушће насељеним деловима наше земље. Водоснабдевање становништва овог дела Србије се врши на рачун подземних вода формираних у оквиру алувијалних наслага Велике Мораве. Развијена је пољопривредна производња а у приобалном делу ове реке врши се и интензивна експлоатација шљунка и песка која је у делу око Љубичевског моста узрокола продубљење корита у износу од чак 5 метра. Ово је за последицу имало снижење апсолутних кота нивоа ове реке у профилу Љубичевски мост. Како су подземне воде у хидрауличкој вези са Великом Моравом, као последица изнетог се јавило и снижење нивоа у бунарима. Ове промене довеле су првенстевено до смањења резерва подземних вода у алувиону, потом до промене квалитета подземних вода у овом делу што је 90-тих година довело до повећања нитрата изнад границе МДК.
Кључне речи
хидрологија, режим површинских вода, режим подземних вода, Велика Морава
Број страна
73
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Јована Младеновић. Анализа режима квантитативних параметара прве издани формиране у алувиону Велике Мораве (потез Багдан-Ушће), 2023

This item was submitted on 28. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.