Прогнозни биланси чишћења угља у аутогеној суспензији

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Сања Крстовић
Година одбране
2023
Ментор
Милена Костовић
Чланови комисије
Милена Костовић, Предраг Лазић, Игор Миљановић
Резиме
У завршном раду приказан је поступак израде прогнозних биланаса чишћења угља у аутогеној суспензији на основу параметара оштрине раслојавања. Према шеми технолошког процеса, ровни угаљ, крупноће -100+0 mm, откопава се површинском експлоатацијом. Угаљ се чисти у постројењу за припрему минералних сировина у аутогеној суспензији, по тзв. Parnaby поступку. Урађен је гранулометријски састав ровног угља, плива-тоне анализа класе крупноће -100+5 mm, која се чисти у бубњу и класе крупноће -5+0,5 mm, која се чисти у хидроциклону. Такође, урађени су и прогнозни биланси чишћења угља на основу података за Ep који су добијени од произвођача. Резултати прогнозних биланаса за ове две класе су анализирани и упоређени са резултатима који су добијени плива-тоне анализом. Поред аутогене суспензије, споменути су и остали процеси припреме угља који омогућавају даље коришћење угља.
Кључне речи
аутогена суспензија, прогнозни биланси, припрема угља, плива-тоне анализа, чист угаљ, јаловина
Број страна
50
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Сања Крстовић. Прогнозни биланси чишћења угља у аутогеној суспензији, 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.