Анализа кварова и решавање проблема мотора са унутрашњим сагоревањем на дозеру CAT D8R

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Предраг Радуловић
Година одбране
2023
Ментор
Предраг Јованчић
Чланови комисије
Предраг Јованчић, Стеван Ђенадић, Александар Маџаревић
Резиме
Веома битну ставку сваког површинског копа у суштини чини помоћна механизација у којој су дозери једни од најзначајнијих машина. На малим површинским коповима употребљавају се као основне машине на откопавању и одлагању. Релативно мала набавна цена, мобилност, енергетска независност и лакоћа одржавања сврставају дозере у најповољније машине на површинским коповима. Модел дозера CAT D8R са својим мотором 3406Е представља једну од највише употребљаваних изведби дозера на нашим коповима. У овом раду представљено је од техничко - технолошких карактеристика и склопова од којих је израђен сам мотор, до кварова на сваком склопу и подсклопу и начина решавања самих проблема изазваних разним утицајним факторима који се јављају услед рада машине. Приказани су и елементи одржавања који су настали као последица дугогодишње историје рада и одржавања машине у различитим радним условима.
Кључне речи
дозер, мотор, склопови, анализа кварова, критична места
Број страна
44
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Предраг Радуловић. Анализа кварова и решавање проблема мотора са унутрашњим сагоревањем на дозеру CAT D8R, 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.