Uticaj ispirnog fluida na iznošenje stenskog materijala iz kanala bušotine

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Dušan Jarić
Година одбране
2023
Ментор
Branko Leković
Чланови комисије
Branko Leković, Vesna Karović Maričić, Aleksandar Milutinović
Резиме
Već dugi period tokom eksploatacije nafte i gasa, pravilan odabir remontnih radova je ključ očuvanja ležišta i uspostavljanja optimalne proizvodnje. Pravilan odabir svake pojedinačne operacije omogućava optimizaciju koja sa sobom nosi benefite, u vidu povećanja efikasnosti proizvodnje. Očuvanje prohodnosti kanala bušotine je ključno,kako bi remontni radovi mogli da se odvijaju neometano, a sve u cilju stabilne i prognozirane proizvodenje. Predstavljeno je više načina u skladu sa problematikom na koju nailazimo, kako se kanal bušotine održava prohodnim i čistim.Pored uobičajnog ispiranja fluidom, opisan je i način rada hidrovakuum pumpe. Pored vrsta operacija predstavnjeni su i delovi i način rada remontnog postrojenja, kao i mere iz bezbednosti i zdravlja na radu.
Кључне речи
analiza, rizik, postrojenje, bušenje
Број страна
49
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Dušan Jarić. Uticaj ispirnog fluida na iznošenje stenskog materijala iz kanala bušotine, 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.