Компаративна анализа примењених метода рањивости подземних вода на примеру карстног изворишта ,,Сурдуп“ (Источна Србија)

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Јелена Панић
Година одбране
2023
Ментор
Игор Јемцов
Чланови комисије
Игор Јемцов, Владимир Живановић, Саша Милановић
Резиме
Проблеми заштите подземних вода од загађивања се данас јављају као саставни део проблематике заштите и очувања животне средине. Применом метода рањивости, можемо одредити како и колико лако загађујућа супстанца може доћи до изворишта и загадити подземну воду као и објекте којима се изданске воде каптирају.У раду су приказани поступци примене ЕPIK, PI, COP и DRASTIC метода за оцену рањивости подземних вода врела Сурдуп. Применом поменутих метода, добијене су карте рањивости подземних вода, на којој су јасно издвојене зоне са различитим степеном рањивости тј. зоне са различитим степеном заштите коју пружа надизданска зона. На основу карата рањивости и њихове упоредне анализе, одређене су такође зоне санитарне заштите за исто подручије.
Кључне речи
Сурдуп, рањивост, EPIK, PI, COP, DRASTIC
Број страна
108
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Јелена Панић. Компаративна анализа примењених метода рањивости подземних вода на примеру карстног изворишта ,,Сурдуп“ (Источна Србија), 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.