Моделирање дисперзије прашине са складишта фосфогипса ИХП Еликсир Прахово

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Никола Цвијан
Година одбране
2023
Ментор
Никола Лилић
Чланови комисије
Никола Лилић, Александар Цвјетић, Владимир Милисављевић
Резиме
Деградација животне средине представља део наше свакодневице. Загађујуће материје продукују се у урбаној средини путем активности које су у уској вези са саобраћајем и индустријским постројењима. Доспевањем у наше окружење загађујуће материје изазивају загађење ваздуха, воде и земљишта. Такође, негативно утичу на здравље људи и животиња, као и на читаве екосистеме.
Човек је већ у знатној мери променио састав атмосфере изнад густо насељених индустријских области, непрекидним избацивањем огромних количина загађујућих материја у атмосферу. С тим у вези, постоји мноштво директних и индиректних негативних последица присуства загађујућих материја у ваздуху на здравље свих живих бића, као и њихов утицај на материјална добра.
Утицај на квалитет ваздуха у животној средини могу имати суспендоване честице (минерална прашина), чије вредности имисија, у одређеним природним условима, могу бити изнад граничних вредности прописаних за настањена подручја. Настајање дисперзне фазе (лебдеће прашине) у ваздуху радне околине везано је у већој или мањој мери за све пројектоване фазе технолошког процеса.
Фосфогипс представља индустријски нус-продукт који се формира током производње фосфорне киселине, у виду талога који садржи калцијум сулфат и део неразложених минерала. Физичке и хемијске особине фосфогипса су сличне, али не и идентичне природном гипсу, при чему додатак „фосфо” указује да је овај гипс добијен из производње фосфорне киселине.
Овај мастер рад се бави проблематиком моделирања дисперзије прашине у ваздуху на складишту фосфогипса ИХП Еликсир Прахово. С тим у вези, кључни моменти приказани у овом раду су загађење ваздуха, различити утицаји на здравље људи, моделирање диспрезије као и анализа добијених резултата.
Кључне речи
загађење ваздуха, загађивачи, моделирање, фосфогипс, дисперзија прашине, ИХП - индустрија хемијских производа, Прахово
Број страна
77
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Никола Цвијан. Моделирање дисперзије прашине са складишта фосфогипса ИХП Еликсир Прахово, 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.