Modeliranje buke u urbanoj sredini u okolini doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ u Lazarevcu

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Ljubinka Pantelić
Година одбране
2023
Ментор
Aleksandar Cvjetić
Чланови комисије
Aleksandar Cvjetić, Ivica Ristović, Vladimir Milisavljević
Резиме
Buka je, je prema najčešće korišćenoj definiciji, svaki neželjeni zvuk. Buka u životnoj sredini može predstavljati veliki problem, jer može nepovoljno uticati na zdravlje ljudi i drugih živih bića.
Model predstavlja pojednostavljivanje stvarnosti koje je izvršeno tako da se stekne uvid u izabrane atribute određenog fizičkog, biološkog, ekonomskog ili društvenog sistema. Modeli se koriste za rešavanje realnih ili uočenih problema u životnoj sredini. Proces modeliranja se pokreće nakon što određeni subjekat (ministarstvo, agencija, kompanija ili neko drugi) identifikuje ekološki problem i utvrdi da bi rezultati modela mogli da daju koristan input radi donošenja odluka.
Master rad pod nazivom „Modeliranje buke u urbanoj sredini u okolini doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ u Lazarevcu“ se sastoji od deset poglavlja u kojima je opisana buka, tipovi buke, merenje buke, modeliranje, merenje saobraćaja. Glavni deo master rada obuhvata merenje buke u okolini Doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ kao i predloge za preduzimanje mera za smanjenje buke na istoj lokaciji.
Кључне речи
buka, model, modeliranje, merenje
Број страна
47
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Ljubinka Pantelić. Modeliranje buke u urbanoj sredini u okolini doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ u Lazarevcu, 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.