Procena uticaja na životnu sredinu projekta podvodnog kopa uglja “Kovin”

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Sandra Đakonović
Година одбране
2023
Ментор
Aleksandar Cvjetić
Чланови комисије
Aleksandar Cvjetić, Ivica Ristović, Vladimir Milisavljević
Резиме
Svrha ovog rada predstavlja kako eksploatacija uglja na podvodnom kopu ,,Kovin“ utiče na životnu sredinu na samom mestu eksploatacije i u široj okolini. Uzimajući u obzir osnove procene uticaja na životnu sredinu, postojeću zakonsku regulativu i metode koje se koriste za procenu uticaja na životnu sredinu, može se doći do saznanja da li i kako određene aktivnosti utiču na neposrednu okolinu. Poznavanjem opštih karakteristika istražnog područja koje podrazumevaju geografski položaj, karakteristike zemljišta, geološke, hidrološke i klimatske karakteristike daje se pregled opšteg stanja na istražnom prostoru. Opis samog objekta i procesa proizvodnje zajedno sa uvidom u prikaz trenutnog stanja na istražnom području koje je izloženo eksploataciji daje se osnova za dalje analiziranje da li je predmetno područje devastirano u smislu životne sredine. Sa prethodno dobijenim podacima i osnovnim saznanjima vrši se analiza mogućih uticaja na životnu sredinu, odnosno uticaja na vazduh, vodu, zemljište stanovništvo, floru i faunu, saobraćaj i uticaj buke gde se jasno daju zaključci kako eksploatacija utiče na iste. Na osnovu dobijenih rezultata može se reći da podvodni kop uglja ,,Kovin“ utiče na životnu sredinu, te se daje predlog mera i aktivnosti u cilju sprečavanja, smanjivanja i otklanjanja štetnih uticaja. Takođe, neophodno je sprovesti program praćenja uticaja same eksploatacije na životnu sredinu.
Кључне речи
Procena uticaja, podvodni kop ,,Kovin“, zagađenje, zaštita životne sredine
Број страна
71
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Sandra Đakonović. Procena uticaja na životnu sredinu projekta podvodnog kopa uglja “Kovin”, 2023

This item was submitted on 27. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.