Загађење ваздуха бензеном у граду Панчеву

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Кристина Радоичић
Година одбране
2023
Ментор
Александар Цвјетић
Чланови комисије
Александар Цвјетић, Владимир Милисављевић, Ивица Ристовић
Резиме
Деградација животне средине је део наше свакодневице. Активностима везаним за индустријска постројења и саобраћај, продукују се загађујуће материје у урбаној средини. Загађујуће материје у наше окружење доспевају и притом изазивају загађење ваздуха, воде и земљишта. Негативно делују на здравље људи и животиња и деградирају екосистеме.
Непрекидним избацивањем у атмосферу огромних количина загађујућих материја човек је већ у знатној мери променио састав атмосфере изнад густо насељених индустријских области. Присуство загађујућих материја у ваздуху има низ директних и индиректних утицаја на здравље свих живих бића, па и на материјална добра.
Овај рад се бави проблематиком загађења бензеном у граду Панчеву. Пресудни моменти који ће бити представљени јесу загађење бензеном, здравствени утицаји и анализирани резултати добијени са мерних станица у граду.
Кључне речи
загађење ваздуха, бензен, утицај на здравље људи
Број страна
36
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Кристина Радоичић. Загађење ваздуха бензеном у граду Панчеву, 2023

This item was submitted on 26. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.