Modeliranje buke u urbanoj sredini na primeru OŠ Dragiša Mišović u Čačku

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Anđela Filipović
Година одбране
2023
Ментор
Aleksandar Cvjetić
Чланови комисије
Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević, Ivica Ristović
Резиме
Izveštaji pokazuju da buka životne sredine, a posebno buka drumskog saobraćaja, ostaje glavni ekološki problem koji utiče na zdravlje i dobrobit miliona ljudi u Evropi. Dvadeset posto evropske populacije je izloženo dugotrajnim nivoima buke koji su štetni po njihovo zdravlje. To odgovara više od 100 miliona ljudi u Evropi. Podaci takođe sugerišu da ciljevi politike o buci u životnoj sredini nisu postignuti. Na osnovu projekcija, malo je verovatno da će se broj ljudi izloženih buci značajno smanjiti u budućnosti zbog urbanog rasta i povećane potražnje za mobilnošću.
Dugotrajno izlaganje buci može izazvati razne zdravstvene efekte, uključujući iritaciju, poremećaj sna, negativne efekte na kardiovaskularni i metabolički sistem, kao i kognitivna oštećenja kod dece.
Mnogi ljudi ne shvataju da je zagađenje bukom važan problem, koji utiče na zdravlje ljudi, uključujući i njihovo. Naravno, mnogo je više prevremenih smrti povezanih sa zagađenjem vazduha nego sa bukom. Međutim, izgleda da buka ima veći uticaj na pokazatelje koji se odnose na kvalitet života i mentalno zdravlje. U stvari, prema nekim nalazima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), buka je drugi najveći ekološki uzrok zdravstvenih problema, odmah posle uticaja zagađenja vazduha (čestice).
U nekim zemljama još uvek postoji visok procenat podataka koji nedostaju u pogledu mapa buke i akcionih planova. Problemi buke se ne mogu pravilno proceniti i rešiti ako zemlje, regioni i gradovi ne naprave mape buke ili akcione planove koje zahteva Direktiva.
EEA je zadužena za prikupljanje svih informacija koje zemlje dostavljaju u skladu sa Direktivom o buci u životnoj sredini. Trenutno stanje znanja o izvorima buke i izloženosti stanovništva u Evropi u velikoj meri se zasniva na ovoj bazi podataka. Izrađuju se brojni izveštaji i procene na osnovu ovih podataka. Oni pomažu u praćenju napretka u ispunjavanju ciljeva zagađenja bukom, a takođe mogu dati informaciju razvoju budućih ekoloških akcionih programa. [1] U ovom radu (Modeliranje buke u urbanoj sredini na primeru Osnovne škole „Dragiša Mišović“) prikazani su rezulati i koraci merenja buke na terenu i ručnog brojanja saobraćaja, kao i modeliranje buke putem softvera.
Кључне речи
Buka, modeliranje, merenje, metoda model
Број страна
52
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Anđela Filipović. Modeliranje buke u urbanoj sredini na primeru OŠ Dragiša Mišović u Čačku, 2023

This item was submitted on 26. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.