Индекси контроле одржавања и коришћења роторног багера

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Јована Митровић
Година одбране
2023
Ментор
Предраг Јованчић
Чланови комисије
Предраг Јованчић, Драган Игњатовић, Стеван Ђенадић
Резиме
Развој површинске експлоатације се у великом степену заснива на свестраној механизацији рударских радова. Како би се задовољили потребни капацитети, меопходна је примена саввремене механизације, великих капацитета и поузданости у раду. Наиме, са степеном повећања механизованости радова смањује се број запослених радника, повећава продуктивност рада, смањују трошкови по јединици производа, а самим тим и повећава економичност површинске експлоатације. Предмет истраживања су роторни багери SRs1200 који представљају самоходну машину континуираног дејства намењену за откопавање јаловине и корисне супстанце на површинским коповима. У овом раду коришћени су индекси контроле одржавања роторних багера и индекси коришћења роторних багера, на основу којих је извршено рангирање роторних багера методом TOPSIS која се заснива на концепту да одабрана алтернатива треба имати најкраћу удаљеност од позитивног идеалног решења, односно највећу удаљеност од негативног идеалног решења.
Кључне речи
рударство, роторни багер, индекси одржавања, индекси коришћења, TOPSIS
Број страна
рударство, роторни багер, индекси одржавања, индекси коришћења, TOPSIS
Ниво приступа
Отворени приступ
Лиценца
1. Ауторство (CC BY)
Формат
.pdf

Јована Митровић. Индекси контроле одржавања и коришћења роторног багера, 2023

This item was submitted on 26. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.