Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini doma zdravlja “Dr Simo Milošević” u Sremčici

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Nenad Denić
Година одбране
2023
Ментор
Aleksandar Cvjetić
Чланови комисије
Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević, Ivica Ristović
Резиме
Model je sistem koji opisuje određene fizičke, biološke, društvene, ekonomske i zdravstvene aspekte nekog sistema, odnosno uticaji koji dovode do promene istih, može se reći i da je model uprošćenje stvarne situacije. Modeliranje se koristi radi postizanja uočljivosti i rešavanja realnih problema. Modeliranje se realizuje kada postoji određeni problem i kada se smatra da ce nam rezultati kao informacije dobro doći radi donošenja daljih odluka.
Ovaj master rad pod nazivom “Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini doma zdravlja Dr Simo Milošević u Sremčici“, obuhvata šest poglavlja gde su navedeni i objašnjeni neophodni koraci, metode i oprema radi adekvatnog i preciznijeg modeliranja buke, kako se na pravilan način dobijaju rezultati, kao i scenarija pomoću kojih možemo dovesti do umanjenja lošeg uticaja na životnu sredinu.
Izvršeno je brojanje saobraćaja ručnom metodom, merenje buke na terenu, kao i modeliranje buke putem iNoise programa na računaru. Neophodno je bilo odraditi različite scenarije, kako bi se stekao uvid u realno stanje buke u urbanoj sredini i našla pogodna rešenja za smanjenje ako postoji mogućnost.
Veći nivo buke ima vrlo nepovoljno i štetno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu generalno. Radi toga, razmatrala su se rešenja koja bi to mogla sprečiti. U ovom radu su pređeni i određeni svi koraci koji su potrebni za pravilno modeliranje buke.
Кључне речи
Buka, model, modeliranje, metoda, merenje
Број страна
51
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Nenad Denić. Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini doma zdravlja “Dr Simo Milošević” u Sremčici, 2023

This item was submitted on 26. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.