Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini OŠ “Vuk Karadžić” u Beogradu

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Aleksandar Lekić
Година одбране
2023
Ментор
Aleksandar Cvjetić
Чланови комисије
Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević, Ivica Ristović
Резиме
Model može da se definiše kao pojednostavljivanje stvarnosti koje je izvršeno na način da se stekne uvid u izabrane atribute određenog fizičkog, biološkog, društvenog ili ekonomskog sistema. Modeliranje u životnoj sredini koristi se za rešavanje realnih ili uočenih problema. Proces modeliranja započinje kada određeni subjekat identifikuje ekološki problem i utvrdi da bi rezultati modela dali korisne inpute za donošenje odluka.
Završni rad pod nazivom “Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini OŠ Vuk Karadžić u Beogradu” obuhvata sedam poglavlja, gde su prikazani svi neophodni koraci, metode i oprema za adekvatno modeliranje buke u urbanoj sredini, dobijanje rezultata na pravilan način, kao i mere za smanjenje nivoa buke i negativnog uticaja na životnu sredinu.
Izvršeno je brojanje saobraćaja ručnom metodom brojanja, merenje buke na terenu, kao i modeliranje buke putem softvera na računaru. Neophodno je bilo odraditi različite scenarije, kako bi se stekao uvid u realno stanje buke u urbanoj sredini i našla pogodna rešenja za smanjenje ako postoji mogućnost.
Veći nivo buke ima vrlo nepovoljno i štetno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu generalno. Radi toga, razmatrala su se rešenja koja bi to mogla sprečiti. Ovim radom obuhvaćeni su svi neophodni koraci koji su potrebni za pravilno izvršenje modeliranja.
Кључне речи
Buka, model, modeliranje, metoda, merenje
Број страна
71
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Aleksandar Lekić. Modeliranje rasprostiranja buke u urbanoj sredini u okolini OŠ “Vuk Karadžić” u Beogradu, 2023

This item was submitted on 26. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.