Верификација система транспортера за извоз угља на површинском копу Дрмно

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Јована Пауновић
Година одбране
2023
Ментор
Мирјана Банковић
Чланови комисије
Мирјана Банковић, Дејан Стевановић, Бојан Димитријевић
Резиме
У данашње време је пред рударским инжењерима велики изазов везан за успешну експлоатацију лежишта, јер се временом напредовало до већих дубина. Начин експлоатације и услови су доста сложенији, што се одражава и на експлоатацију површинских копова угља. Највећи део откопаног угља намењен је производњи електричне енергије у термоелектранама, због чега су циљеви површинског копа и термоелектране снажно повезани.
Најчешће коришћен вид транспорта, код ових копова, јесте континуални транспортни систем код кога се материјал транспортује транспортним тракама. У циљу обезбеђивања сигурне и стабилне производње, од великог значаја је добар избор транспортера.
Потребно је извршити верификацију транспортера у систему за транспорт угља са посебним фокусом на затезну чврстоћу траке и снагу погона. У овом раду је за ту верификацију коришћен софтверски пакет Helix, који је један од водећих алата за прорачун транспортера са траком.
Кључне речи
транспортне траке, затезна чврстоћа, снага погона, Helix, угаљ, Дрмно
Број страна
68
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Јована Пауновић. Верификација система транспортера за извоз угља на површинском копу Дрмно, 2023

This item was submitted on 22. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.