Primena različitih kolektora za flotiranje rude olova i cinka iz rudnika Grot

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Teodora Nenić
Година одбране
2023
Ментор
Predrag Lazić
Чланови комисије
Predrag Lazić, Milena Kostović, Igor Miljanović
Резиме
Diplomski rad sa temom „Primena razliĉitih kolektora za flotiranje rude olova i cinka iz rudnika Grot” sastoji je iz opšteg dela i specijalnog dela.
U opštem delu prikazani su:
Geografski položaj rudnika „ Grot”;
Istorijski razvoj rudnika „ Grot”;
Geološke karakteristike ležišta;
Mineralni sasatv i strukturno-teksturne karakteristike
Prikaz postupaka PMS koji se primenjuje u pogonu
Opšta šema procesa u PMS.
U drugom delu ovog završnog rada prikazani su rezultati eksperimentalnih ispitivanja koja su obuhvatala : uzorak, mineralnu sirovinu, hemijske analize i tehnološka ispitivanja. Na kraju ovog rada dati su oĉekivani rezultati, zakljuĉak i predlog i literatura.
Кључне речи
flotacijska koncentracija, olovo-cinkova ruda, Grot- kolektor
Број страна
33
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Teodora Nenić. Primena različitih kolektora za flotiranje rude olova i cinka iz rudnika Grot, 2023

This item was submitted on 22. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.