Могућност примене водонепропусног екрана на површинског копу Дрмно у циљу заштите од подземних вода

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Наталија Павловић
Година одбране
2023
Ментор
Томислав Шубарановић
Чланови комисије
Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Иван Јанковић
Резиме
Одводњавање површинских копова у циљу заштите контуре копа од подземних вода представља кључан аспект рударских радова, чији је циљ одржавање безбедних и продуктивних услова рада. Овај мастер рад приказује испитивање вишеструких изазова код одводњавања површинског копа Дрмно, имајући у виду близину копа реци Дунав. С обзиром на огромне количине подземних вода у зони површинског копа, разматра се могућност израде различитих варијанти екрана као испомоћ линијама бунара у одводњавању. Водонепропусни екран испред фронта радова на површинском копу Дрмно је структура која би допринела безбедном раду површинског копа. Његов дизајн и конструкција захтевају пажљиво разматрање геолошких, хидрогеолошких и безбедносних фактора како би се ефикасно управљало подземним водама и заштитили рударски радови.
Кључне речи
површински коп, одводњавање, водонепропусни екран, Дрмно
Број страна
69
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Наталија Павловић. Могућност примене водонепропусног екрана на површинског копу Дрмно у циљу заштите од подземних вода, 2023

This item was submitted on 21. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.