Недеструктивна испитивања елемената постојења за дубинско бушење

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Шћепан Сворцан
Година одбране
2023
Ментор
Предраг Јованчић
Чланови комисије
Предраг Јованчић, Мирослв Црногорац, Александар Маџаревић
Резиме
Данас се на глобалном тржишту индустрије нафте и гаса дешава убрзан технолошки напредак, а овај сектор се налази на стабилном путу усвајања технологија и стандарда предстојеће индустријске ере 5.0. Концепти недеструктивног испитивања и одржавања опреме активно се примењују и истражују у многим индустријским секторима, с посебним нагласком на опрему од кључног значаја. Успешна примјена ових концепта има потенцијал да значајно смањи време застоја (НПВ) на бушаћим постројењима, истовремено побољшавајући ефикасност и сигурност процеса бушења. Неопходно је одржати константан рад постројења а то је могуће искључиво помоћу редовног одржавања, праћења стања и редовне контроле.
Кључне речи
недеструктивна испитивања, одржавање опреме, техничка дијагностика, магнетско испитивање, испитивање пенетрантима, визуална опажања, ултразвучно испитивање
Број страна
68
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Шћепан Сворцан. Недеструктивна испитивања елемената постојења за дубинско бушење, 2023

This item was submitted on 21. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.