Хидрогеолошке карактеристике изворишта „Челице“ за водоснадбевање Прибоја

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Тамара Ђорђевић
Година одбране
2023
Ментор
Саша Милановић
Чланови комисије
Саша Милановић, Љиљана Васић, Весна Ристић Вакањац
Резиме
У раду су приказана истраживања хидрогеолошких карактеристика изворишта "Челице" у циљу бољег разумевања ресурса подземних вода на овом подручју. Проучавањем геолошких и хидролошких аспеката, као и анализом водостајних промена и квалитета воде, извршен је покушај да се сагледа тренутно стање изворишта и предвидимо његову будућу одрживост у контексту растуће потражње за водом и променама у околини.
Кључне речи
извориште Челице, карст, издашност, квалитет воде, режим
Број страна
64
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Тамара Ђорђевић. Хидрогеолошке карактеристике изворишта „Челице“ за водоснадбевање Прибоја, 2023

This item was submitted on 21. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.