Анализа рудних парагенеза и алтерација у Pb-Zn лежишту Благодат

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Бранко Костић
Година одбране
2023
Ментор
Милош Велојић
Чланови комисије
Милош Велојић, Бојан Костић, Раде Јеленковић
Резиме
Опробавани узорци из бушотина набушених од стране Грот А.Д. у склопу лежишта Благодат коришћени су у циљу приказивања рудних парагенеза, присутних околорудних измена и степена алтерације стена. Истраживање је изведено применом методе рудне микроскопије, петролошком анализом узорака и коришћењем методе скенирајуће електронске микроскопије са енергетско дисперзивним спектроскопом (СЕМ-ЕДС). Анализом резултата утврђено је присуство две парагенетске фазе сукцесије рудних минерала. Старија фаза од рудних минерала садржи: сфалерит, галенит и пирит, док млађа фаза садржи и халкопирит. Разлика између фаза првенствено се огледа у присуству халкопирита у виду импренација у сфалериту, али и форми пирита који се у каснијој фази јавља у виду идиморфних зрна хексаедралног хабитуса са импрегнацијама халкопирита. Резултати петролошке анализе узорака у лежишту Благодат указују на присуство следећих околорудних измена: хлоритизација, серицитизација, скарнизација и силификација. Најдоминантнија измена јесте хлоритизација, затим серицитизација која је позиционирана уз руду, силификација која се манифестује формирањем жица кварца и скарнизација која је нешто интензивнија у зони контакта шкриљац-калкшист. Примена СЕМ-ЕДС омогућила је одређивање присуства циркона са зонарним растом, као и повећану концентрацију кадмијума и индијума у сфалериту. Сребро је овом методом детектовано само у халкопириту у вредности од 0,02%.
Кључне речи
благодат, рудник Грот, рудна микроскопија, петролошка анализа, СЕМ-ЕДС
Број страна
31
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Бранко Костић . Анализа рудних парагенеза и алтерација у Pb-Zn лежишту Благодат, 2023

This item was submitted on 21. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.