Cementacija bušotine – problem gubitka cementne kaše na naftnom polju XY

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Nemanja Bobić
Година одбране
2023
Ментор
Branko Leković
Чланови комисије
Branko Leković, Dušan Danilović, Vesna Karović-Maričić
Резиме
Prilikom izrade novih bušotina na naftnom polju XY javio se problem tokom cementacije eksploatacione kolone zaštitnih cevi jer je uočeno da dolazi do gubitka cementne kaše. Usled gubitka, cementacija nije mogla biti urađena po planu, već su vršene remontne cementacije, čime se povećava vreme potrebno za izradu bušotine kao i njeni troškovi. Pre izrade novih bušotina rađen je projekat kako bi se prevazišao ovaj problem. Zamisao je bila primeniti olakšanu cementnu kašu i time sprečiti da hidrostatički stub cementa prelazi frakturni pritisak, čime ne bi dolazilo do pojave gubitka cementne mešavine. Ovaj rad sadrži opšte podatke o naftnom polju XY, novoj bušotini XY-1003, kao i samom procesu cementacije, cementima i aditivima. Takođe, sadrži i detaljan proračun celokuponog procesa cementacije kolone zaštitnih cevi, uz proračun troškova cementacije. Nakon izrade bušotine primenom olakšane cementne kaše rezultati su bili pozitivni i doneta je odluka da se isti proces sprovodi i na narednim bušotinama, nakon čega će biti sagledana isplativost ovakvog procesa.
Кључне речи
cementacija, cementna kaša, eksploataciona kolona, bušotina, gustina, troškovi
Број страна
43
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Nemanja Bobić. Cementacija bušotine – problem gubitka cementne kaše na naftnom polju XY, 2023

This item was submitted on 21. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.