Modeliranje uticaja buke postrojenja za pripremu mineralnih sirovina sa površinskog kopa Ljubija

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Boris Milićević
Година одбране
2023
Ментор
Aleksandar Cvijetić
Чланови комисије
Aleksandar Cvijetić, Vladimir Milisavljević, Ivica Ristović
Резиме
U prirodi, svaki nepoželjan zvuk se može definisati kao buka, a ova pojava ima sveprisutan uticaj na ljude, često predstavljajući pretnju po njihovo zdravlje. Kako bi se razumela i adekvatno rešavala ova problematika, razvijene su mnoge metode za merenje, proračunavanje i smanjenje buke. Tema ovog završnog rada usmerena je na modeliranje buke u zoni površinskog kopa "Ljubija". Rad započinje definicijom buke i zvuka kao osnovom za razumevanje navedenih podataka, kao i razmatranjem različitih tipova i izvora buke. Nadalje, obrađene su metode merenja buke i opisani uređaji koji se koriste u tom procesu. Poseban fokus stavljen je na analizu uticaja buke na ljudski organizam. U radu su pružena objašnjenja i ilustrovani primeri mapiranja buke, uključujući izradu strateških karata buke. Zakonska regulativa koja se odnosi na zaštitu od buke u životnoj sredini takođe je detaljno razmotrena, uključujući relevantne stavke iz zakona. Postupak modeliranja buke pažljivo je prikazan i objašnjen korak po korak, a zaključak rada sadrži analizu uticaja buke i njeno trenutno stanje, uz dodatne komentare o ovom problemu.
Кључне речи
zvuk, buka, modeliranje, površinski kop, ležište
Број страна
47
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Boris Milićević. Modeliranje uticaja buke postrojenja za pripremu mineralnih sirovina sa površinskog kopa Ljubija, 2023

This item was submitted on 21. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.