Процена утицаја на животну средину пројекта изградње складишта фосфогипса Еликсир Прахово

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Магдалена Милановић
Година одбране
2023
Ментор
Никола Лилић
Чланови комисије
Никола Лилић, Aлександар Цвијетић, Владимир Милисављевић
Резиме
Савремени свет се суочава са бројним изазовима одржавањем равнотеже
између економског развоја и очувања животне средине. Рударство, као једна од кључних индустрија у многим земљама света, игра важну улогу у стварању економске вредности, али истовремено ствара велики притисак на природну околину и животну средину. Рударство је важна индустрија која доприноси економском развоју многих региона и земаља широм света. Међутим, она такође зависи и од експлоатације природних ресурса као што су минерали, метали, нафта, гас, итд. Процеси експлоатације и обраде руде често укључују употребу разних хемикалија, што може изазвати загађење земљишта, воде и ваздуха. Очување животне средине постаје све важније питање у свету у којем се суочавамо са изазовима као што су климатске промене, деградација земљишта, губитак биодиверзитета. Рударство, као екстрактивна индустрија, често доводи до значајних промена у околини, укључујући оне промене у води, ваздуху и у земљишту. Процена утицаја на животну средину је кључан корак у планирању и управљању рударским пројектима. Потреба за проценом
утицаја на животну средину настала је као резултат повећане свести о заштити животне средине крајем 1960-тих година. Рударство може имати значајан утицај на околину и људско здравље, како током саме експлоатације природних ресурса, тако и након затварања рудника. Процена утицаја на животну средину има важну улогу у одржавању равнотеже између развојног процеса и заштите животне средине. Процена утицаја на животну средину (Environmental Impact Assesment – EIA) се може дефинисати као систематско утврђивање и процена потенцијалних утицаја (ефекта) предложених пројеката, планова, програма или законодавних радњи у односу на физичке, хемијске, биолошке, културне и социоекономске компоненте укупног окружења. Процена утицаја на животну средину дефинисана је као превентивна мера
заштите животне средине заснована на изради студије и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се предвиде штетни утицаји пројеката на животну средину и здравље људи, флору и фауну, земљиште,воду, ваздух... Процена утицаја на животну средину је процес планирања који се користи за прогнозу и анализу значајних утицаја на животну средину. Врши се у циљу спречавања или минимизирања негативних утицаја на животну средину.
Кључне речи
процена утицаја на животну средину, студија утицаја пројекта на животну средину, заштита животне средине, одлагалиште фосфогипса
Број страна
108
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Магдалена Милановић. Процена утицаја на животну средину пројекта изградње складишта фосфогипса Еликсир Прахово, 2023

This item was submitted on 20. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.