Verifikacija kombinovanog sistema za ugalj na površinskom kopu Ugljevik - Istok I

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Dejan Marjanović
Година одбране
2023
Ментор
Mirjana Banković
Чланови комисије
Mirjana Banković, Dejan Stevanović, Vladimir Milisavljević
Резиме
Transport jalovine i korisne mineralne sirovine, na površinskim kopovima predstavljaju vrlo bitan faktor u generisanju troškova, shodno podatku da učestvuje u ukupnim troškovima sa preko pedeset procenata. Zbog toga je potrebno veliku pažnju posvetiti dimenzionisanju i verifikaciji transportera angažovanih na površinskom kopu. Diskontinualni utovarno-transportni sistemi prestavljaju najzastupljeniji tip u površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina. Specifične karakteristike ovih sistema omogućile su im široku upotrebu u najrazličitijim uslovima eksploatacije. Kontinualni transportni sistemi predstavljaju najčešće korišćen vid transporta na velikim kopovima uglja, gde se materijal transportuje transportnim trakama. Kako bi se obezbedila sigurna proizvodnja potrebno je dobro odabrati transportere i izvršiti verifikaciju zatezne čvrstoće primenjenih traka i snagu usvojenog pogona. Kroz ovaj rad obrađena je tema verifikacija kombinovanog sistema za ugalj na površinskom kopu Ugljevik Istok I. Verifikacija je urađena u programskom paketu Helix za transporter sa trakom dok je za diskontinualni transport proračun urađen u Talpac-u. Detaljnom analizom dobijenih rezultata verifikovane su kapacitivne i tehničko-tehnološke mogućnosti sistema.
Кључне речи
Ugljevik, verifikacija, transportna traka, kamioni, Helix, Talpac
Број страна
77
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Dejan Marjanović . Verifikacija kombinovanog sistema za ugalj na površinskom kopu Ugljevik - Istok I, 2023

This item was submitted on 19. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.