Utvrđivanje opravdanosti domeljavanja KK/FeS2 u flotaciji Lece

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Jovan Ivanović
Година одбране
2023
Ментор
Predrag Lazić
Чланови комисије
Predrag Lazić, Milena Kostović, Igor Miljanović
Резиме
Domeljavanje kontrolnog koncentrata, uopšte, je proces koji se primenjuje u procesu flotiranja ruda obojenih metala kako bi se oslobodila srasla zrna i povećalo iskorišćenje korisnih komponenata. Ovaj postupak je od suštinskog značaja za optimizaciju proizvodnje metala i smanjenje gubitaka, ali je neophodno pažljivo analizirati opravdanost njegove primene u svakom specifičnom slučaju. U ovom master radu iztraživanje je sprovedeno u postrojenju za flotacijsku koncentraciju rude Lece. Istraživanje je sprovedeno u cilju utvrđivanja opradvadnosti domeljavanja kontrolong koncetrata pirita. Razmatrani su određeni vremenski periodi domeljavanja, (1, 2 i 4 min.) da bi se dobio što veći sadržaj i iskorišćenje plemenitih metala (zlata i srebra) iz rude, što ima veliki ekonomski značaj u smislu profitabilnosti rudnika Lece. Rad obuhvata opšti deo i specijalni deo, gde su dati podaci o geografskom položaju i geološkim karakteristikama rudnika, proizovdnji i rezervama rude, šeme procesa drobljenja i prosejavanja, mlevenja i klasiranja flotacijske koncentracije minerala olova, cinka i pirita i prikaz bezbednosti i zaštite na radu. U specijalnom delu su prikazani opiti flotiranja i njihova analiza. Na kraju, u samom zaključku, komentarisani su dobijeni rezultati i dati predlozi za dalje unapređenje.
Кључне речи
Domeljavanje, kontrolni koncentrat pirita, plemeniti metali
Број страна
47
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Jovan Ivanović. Utvrđivanje opravdanosti domeljavanja KK/FeS2 u flotaciji Lece, 2023

This item was submitted on 18. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.