Priprema i eksploatacija ležišta komorno-stubnom metodom sa blokovskim otkopavanjem

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Nikola Jovčić
Година одбране
2023
Ментор
Branko Gluščević
Чланови комисије
Branko Gluščević, Zoran Gligorić, Čedomir Beljić
Резиме
Ovaj master rad predstavlja duboku analizu primene komorno stubne metode sa blokovskim otkopavanjem u eksploataciji ležišta minerala. Kroz sveobuhvatan pregled teorijskih koncepta, relevantnih studija i praktičnih primera, ovaj rad pruža dubok uvid u ovu metodologiju rudarstva, istražujući njene prednosti, izazove i ekonomske aspekte.Analiza je pokazala da komorno stubna metoda sa blokovskim otkopavanjem nudi značajne prednosti u iskorišćenju mineralnih ležišta, posebno u kontekstu očuvanja resursa i smanjenja otpada. Ovaj metod često omogućava veći stepen iskorišćenja ležišta u poređenju s drugim metodama otkopavanja. Međutim, primena ove metode nije bez izazova. Zahteva duboko razumevanje geoloških karakteristika ležišta, kao i složenih faktora koji utiču na stabilnost stropa i podloge. Efikasno upravljanje procesima zahteva visok nivo stručnosti i pažljivo planiranje kako bi se izbegli potencijalni rizici i garantovala sigurnost radnika i opreme.Ekonomska isplativost komorno stubne metode sa blokovskim otkopavanjem varira u zavisnosti od specifičnih uslova ležišta i cena metala na tržištu.Stoga je neophodno sprovesti detaljnu analizu svake situacije kako bi se donele informisane odluke o njenoj primeni.U zaključku, ovaj master rad, pruža dubok uvid u komorno stubnu metodu sa blokovskim otkopavanjem i njen potencijal da unapredi eksploataciju ležišta minerala.Ova metodologija nudi mogućnost za održivo iskorišćenje dragocenih resursa minerala i doprinosi evoluciji savremenog rudarstva, ka manje invazivnim i održivim praksama.
Кључне речи
komorno stubna metoda, blokovsko otkopavanje, eksploatacija ležišta minerala, rudarstvo, geološke karakteristike, iskorišćenje resursa, ekonomska isplativost, sigurnost radnika, održivost rudarstva
Број страна
101
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Nikola Jovčić. Priprema i eksploatacija ležišta komorno-stubnom metodom sa blokovskim otkopavanjem, 2023

This item was submitted on 18. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.