Анализа производње и ремонтних радова на бушотинама

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Ивана Луковић
Година одбране
2023
Ментор
Душан Даниловић
Чланови комисије
Душан Даниловић, Дејан Ивезић, Бранко Лековић
Резиме
Нафтна индустрија игра кључну улогу у глобалном енергетском систему, па је ефикасност и поузданост њених операција од суштинског значаја. Овај рад се темељи се на анализи производње и процеса ремонта на бушотинама у овој индустрији, с посебним нагласком на оптимизацију и унапређење оперативних перформанси у сектору Upstream.
У уводу рада пружа се дубље разумевање нафтне индустрије, истражују се најновије технологије и технике машинског учења, а затим се поставља питање о важности анализе постојећих података као основе за унапређење ресурса и ефикасности. У раду је коришћен програмски језик Python за анализу података о производњи на бушотинама и отпремно-сабирним станицама током 12 месеци. Поред детаљног прегледа месечних вредности, истраживање разматра и годишње перформансе, истражујући одступања и разлике у производњи. Посебна пажња посвећена је неусклађеностима у мерењима, нарочито повећаном присуству воде на отпремно-сабирним станицама у односу на бушотине. Поред тога, у раду се наглашава потреба за развојем модела машинског учења који се може применити на планирање и извођење текућих и капиталних ремонтних радова. Такав модел има потенцијал да значајно повећа ефикасност операција на буштинама, смањи губитке времена током ремонта и унапреди производњу у нафтној индустрији.
Разумевање фактора који утичу на ефикасност операција на бушотинама и истраживање иновативних приступа за њихово унапређење је један од кључних процеса у даљем развоју нафтне индустрије.
Кључне речи
Анализа производње, Нафтна индустрија, Програмски језик Пајтон, Машинско учење, Ремонт бушотина
Број страна
43
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Ивана Луковић. Анализа производње и ремонтних радова на бушотинама, 2023

This item was submitted on 13. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.