Отварање и припрема лежишта за експлоатацију методом подетажног зарушавања руде и пратећих стена

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Иван Вукашиновић
Година одбране
2023
Ментор
Бранко Глушчевић
Чланови комисије
Бранко Глушчевић, Чедомир Бељић, Милош Глигорић
Резиме
Тема овог завршног рада је избор технологије откопавања, односно приказ методе подетажног зарушавања што обухвата отварање лежишта и припрему лежишта за откопавање. У првом делу рада дати су основни појмови у рударству, односно говори се о лежиштима минералних сировина, рудним телима, начину отварања лежишта. У другом делу рада дата је подела метода откопавања као и теоријски приказ методе подетажног зарушавања. У трећем делу је приказана метода подетажног зарушавања на примеру лежишта бакра.
Кључне речи
метода подетажног зарушавања руде и пратећих стена, рударство, припрема, отварање, откопавање, разрада лежишта
Број страна
74
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Иван Вукашиновић. Отварање и припрема лежишта за експлоатацију методом подетажног зарушавања руде и пратећих стена, 2023

This item was submitted on 7. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.