Upravljanje rudarskim otpadom u rudniku “Rudnik”

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Anja Zefkić
Година одбране
2023
Ментор
Dragana Nišić
Чланови комисије
Dragana Nišić, Aleksandar Cvjetić, Vladimir Milisavljević
Резиме
Rudnik “Rudnik” nalazi se u centralnom delu Srbije, odnosno u jugozapadnom delu centralne Šumadije. Teritorijalno pripada opštini Gornji Milanovac i ima povoljan geografski položaj i dobru putnu komunikaciju.
Jalovište flotacije rudnika nalazi se u podnožju istoimene planine, u dolini Zlokućanskog potoka, uzvodno od ušća u Rudnički potok. Na rudniku „Rudnik“ postoje aktivna, „GIN-200“, i napuštena deponija, „Gušavi potok“ na kojima se odlaže generisani rudarski otpad.
U ovom završnom radu koji nosi naziv “Upravljanje rudarskim otpadom u rudniku “Rudnik” ” obrađene su karakteristike otpada i principi upravljanja otpadom koji se generiše prilikom eksploatacije, program monitoringa medijuma životne sredine i, na kraju, planovi zatvaranja i upravljanja deponijama posle zatvaranja kako bi se sprečilo zagađenje okruženja. Izvršen je pregled i potencijalnih rizika od udesa uz mere koje će se preduzeti u slučaju udesa i plan zaštite od udesa.
Upravljanje rudarskim otpadom započinje ispitivanjem karakteristika, na osnovu kojih se donosi zaključak da je otpad u pitanju neopasan, zatim primenom koraka hijerarhije upravljanja otpadom i na kraju adekvatnim odlaganjem na za to predviđene i uređene prostore uz primenu neophodnih mera kako ne bi došlo do potencijalnog zagađenja.
Potencijalni udes do kog može doći na odlagalištima je klizanje odloženog materijala koje može dovesti do iniciranja udesa na flotacijskom jalovištu, dok je potencijalni udes na jalovištu pucanje brane broj 9 koja može izazvati poplavni talas. Kako bi se sprečio svaki potencijalni udes predviđene su odgovarajuće mere koje osiguravaju bezbedan i neometan rad rudnika.
Кључне речи
rudnik “Rudnik”, flotacijsko jalovište, brana, udes, otpad
Број страна
81
Ниво приступа
Отворени приступ
Лиценца
4. Aуторство – некомерцијално – делити под истим условима (CC BY-NC-SA)
Формат
.pdf

Anja Zefkić. Upravljanje rudarskim otpadom u rudniku “Rudnik”, 2023

This item was submitted on 4. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.