Заштита површинског копа поље Е од подземних вода у 2023. години

Објеката

Врста завршног рада
Мастер рад
Језик
српски
Аутор
Никола Марковић
Година одбране
2023
Ментор
Томислав Шубарановић
Чланови комисије
Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Иван Јанковић
Резиме
Одводњавање једног површинског копа треба да буде економично, једноставно и да обавља своју функцију. Функција одводњавања површинског копа је да се спречи доток површинских и подземних вода у радну зону површинског копа.
У овом мастер раду је дато решење заштите површинског копа лигнита Поље Е од подземних вода у 2023. години и састоји се у спречавању дотока подземних вода у радну контуру копа помоћу дренажних бунара.
Овим решењем заштите површинског копа лигнита Поље Е од подземних вода ће се омогућити сигурна експлоатација лигнита у посматраном периоду.
Кључне речи
Површински коп, одводњавање, Поље Е, подземне воде
Број страна
51
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Никола Марковић. Заштита површинског копа поље Е од подземних вода у 2023. години, 2023

This item was submitted on 4. септембар 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.