Техничко решење заштите површинског копа Дрмно од површинских вода у 2023. години

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
Ненад Остојић
Година одбране
2023
Ментор
Томислав Шубарановић
Чланови комисије
Томислав Шубарановић, Бојан Димитријевић, Иван Јанковић
Резиме
У овом завршном раду, дато је решење заштите површинског копа Дрмно од површинских вода које ће допринети сигурнијем раду на експлоатацији откривке и лигнита у 2023. години. Пројектовано решење заштите од површинских вода, уз решење заштите од подземних вода треба да обезбеди оптималне услове за рад механизације и опреме на откопавању, транспорту и одлагању јаловине, као и откопавању и одвозу угља.
Кључне речи
Дрмно, површинске воде, лигнит, одводњавање
Број страна
67
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Ненад Остојић. Техничко решење заштите површинског копа Дрмно од површинских вода у 2023. години, 2023

This item was submitted on 12. јул 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.