Пројектовање спорашњих одлагалишта на површинском копу Шупња Стијена

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Милан Стојановић
Година одбране
2023
Ментор
sr Дејан Стевановић
Чланови комисије
sr Дејан Стевановић, Мирјана Банковић, Владимир Милисављевић
Резиме
sr Рударство представља базичну индустрију која омогућава снабдевање минералним ресурсима. Производи рударске праксе су природне материје органског и неорганског порекла, које се постојећим процесима и технологијама могу економично валоризовати.Вредност сировине зависиће од тржишних услова и фактора који утичи на њену понуду и потражњу. Олово и цинк су једни од доминантних метала на глобалном тршишту и међу значајнијим лежиштима оловно-цинковите минерализаје је управо ˶Шупља Стијена̋ на простору Црне Горе. Профитабилност самог рударског пројекта, односно капацитет и димензије објеката површинске екплоатације обрађених у овом делу на наведеном локалитету, зависиће од процеса планирања и пројектовања, који су у складу са административним и технолошким ограничењима.
Кључне речи
sr пројектовање спољашњих одлагалишта, експлоатација олова и цинка, завршна контура, геолошки модел и моделирање лежишта
Број страна
64
Ниво приступа
Затворени приступ
Лиценца
0. All rights reserved
Формат
.pdf

Милан Стојановић. Пројектовање спорашњих одлагалишта на површинском копу Шупња Стијена, 2023

This item was submitted on 20. јун 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.