Одређивање режима и резерви подземних вода на изворишту „Atlantic Štark“ у Београду

Објеката

Врста завршног рада
Дипломски рад
Језик
српски
Аутор
sr Ненад Тубић
Година одбране
2023
Ментор
sr Драгољуб Бајић
Чланови комисије
sr Драгољуб Бајић, Душан Поломчић, Ана Врњеш
Резиме
sr Истражно-експлоатациони бунар Км-1 налази се у кругу предузећа „Atlantic Štark“ у Београду. Бунар је урађен 1970. године и укључен је усистем за хлађење машина и уређаја за потребе овог предузећа.
Истраживања (август 2019. год. - август 2020. год.) спроведена су .у циљу прибављања потребних података за утврђивање и разврставање резерви подземних вода, а што представља један од услова у поступку добијања водне дозволе. Истраживања су се састојала у праћењу издашности на самоизливу као и узорковању воде и изради физичко-хемијских, микробиолошких и радиолошких анализа.
Кључне речи
sr хидрогеолошке карактеристике, самоизив, издашност, физичко-хемијске карактеристике подземних вода
Број страна
61
Ниво приступа
Отворени приступ
Лиценца
5. Ауторство – без прерада (CC BY-ND)
Формат
.pdf

Ненад Тубић. Одређивање режима и резерви подземних вода на изворишту „Atlantic Štark“ у Београду, 2023

This item was submitted on 8. март 2023. by [anonymous user] using the form “Завршни рад” on the site “Радови”: http://gabp-dl.rgf.rs/s/repo

Click here to view the collected data.